Αριθμών Κλασική σειρά (17)

Ημερομηνίας κλασσικές (2)

Τύπου vienna τσέπης (2)

Αυτοκατασκευαζόμενες (8)

Αυτόματες Σφραγίδες – Μηχανισμοί (104)

Αυτόματος Μηχανισμός – Αυτομελανώμενη (68)

Έτοιμες Σφραγίδες (16)

Ταμπόν (136)